Görme Engelliler

ANKET UYGULAMASI

  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında;  okul ve kurumların kurumsal kapasitelerinin belirlenmesi ve çalışanların değerlendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesi tarafından il genelinde öğrenci, öğretmen, veli ve personele yönelik memnuniyet anketleri hazırlanmıştır.

Hazırlanan memnuniyet anketleri; elektronik ortamda uygulanmak üzere  müdürlüğümüzün ( http://kirsehir.meb.gov.tr/ )  web sitesindeki duyurular bölümünde ve ARGE Biriminin (kirsehir.meb.gov.tr/arge/) web sayfasında yayınlanmıştır.

Tüm  öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve velileri tarafından veri girişlerinin 15 Haziran 2017 Perşembe Günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

1 - MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI  MEMNUNİYET ANKETİ

https://goo.gl/forms/L2IK1g95yXwMERXn2

   (Yalnızca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları Katılacaktır.)

 

2 - MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN MEMNUNİYET ANKETİ

https://goo.gl/forms/bGgtYr8NRv6S4esI2

   (Yalnızca Tüm Okul ve Kurumlarımızdaki Müdür,Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları Katılacaklardır.)

 

3 - ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

https://goo.gl/forms/ad0FMaMBiqZZiXfx1

   (İl Geneli Tüm Öğrencilerimiz Katılabileceklerdir.)

 

4 - VELİ MEMNUNİYET ANKETİ

https://goo.gl/forms/KsIjSyjDY2GiVJP72

    (İl Geneli Tüm Velilerimiz Katılabileceklerdir.)

 

5 - ÖĞRETMENİN OKULUNDAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

https://goo.gl/forms/D0PKNXv9S2IHiHeA2

   (İl Geneli Tüm Öğretmen ve Destek Personeli Katılabileceklerdir.)